Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Księgi Handlowe, zwane też pełną księgowością, stanowią wyjątkowo skrupulatne zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w przedsiębiorstwie. Obejmuje ono wykazy obrotów i sald, a także inwentarz (pasywa i aktywa) danej firmy. Obowiązek prowadzenia Ksiąg Handlowych spoczywa na spółkach kapitałowych, komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych, jak również spółkach osób fizycznych oraz spółkach, których roczny limit przychodów przekracza 2 miliony Euro.

 

wyliczenia z kalkulatora

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej